هلیکوپتر سایما Syma S107G

نا موجود

محصول کمپانی Syma این هلیکوپتر حالت اسپورت دارد پرواز بسیار خوب دارد و ایدآل برای کودکان میباشد

توضیحات

محصول کمپانی Syma این هلیکوپتر حالت اسپورت دارد پرواز بسیار خوب دارد و ایدآل برای کودکان میباشد

هلیکوپتر Syma S107G

هلیکوپتر سایما Syma S107G