هلیکوپتر سایما Syma S111G

تماس بگیرید

عملکرد symaS111G
این مدل هلیکوپتر برواز بسیار مناسبی دارد و برای کودکان بسیار عالی میباشد

توضیحات

محصول کمپانی syma این مدل هلیکوپتر بسیار پرواز نرم و مناسبی دارد که در طول پرواز شما میتوانید بدون اینکه پیگیر مهار آن شوید در جهات متفاوت پرواز نماییدهلیکوپتر سایما Syma S111G

 

 

 

هلیکوپتر سایما Syma S111G