هلیکو پتر سا یما Syma S39

نا موجود

محصول کمپانی Syma این مدل هلیکوپتر از مدل های دیگر هلیکوپتر های سیما کمی بزرگتر میباشد ایدآل برای کودکان است

توضیحات

محصول کمپانی Syma این مدل هلیکوپتر از مدل های دیگر هلیکوپتر های سیما کمی بزرگتر میباشد ایدآل برای کودکان است

هلیکو پتر سا یما Syma S39

 

هلیکو پتر سا یما Syma S39