سال ۱۹۹۸:  بنیانگذاران شرکت گوگل، گوگل را به مبلغ ۱ میلیون دلار به یاهو پیشنهاد دادند، اما یاهو این پیشنهاد را رد کرد!
سال ۲۰۰۲: تنها چهار سال بعد، یاهو به اشتباه خود پی برد و تلاش کرد گوگل را به قیمت ۳ میلیارد دلار خریداری نماید، اما گوگل مبلغ ۵ میلیارد دلار را برای این معامله پیشنهاد داد و شرکت یاهو از خرید آن سر باز زد!
سال ۲۰۰۸: مایکروسافت قصد خرید یاهو را داشت و قیمت ۴۰ میلیارد دلاری را به آن پیشنهاد داد، اما یاهو آن را رد کرد!
سال ۲۰۱۶: شرکت وریزون شرکت یاهو را به قیمت ۴٫۶ میلیارد دلار خریداری کرد!
اگر ارزش چیزی را در زمان خودش غنیمت نشماریم، بزودی پشیمان می شویم و زیان خواهیم دید!
اشتراک گذاری